|    
SNAME  Parena perforata (Bates, 1873)
JNAME  ooyotsuanaatokirigomimushi
Collection ground  Ebetsu city, Hokkaido Pref. 2002/8/7
Distribution Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu
Ecology mountain (Kasahara and Nishiyama 1990), larva (Habu and Sadanaga 1967), larvae of Lemyra imparilis (Habu and Sadanaga 1967, Hondo 1984), Hyphantria cunea (Habu and Sadanaga 1967), larvae develop in the colonies of Lemyra imparilis larvae (Hondo 1984), often coming flying to the lights (Kasahara and Nishiyama 1990, Kasahara and Matsui 1997)
Types @ @ @
Remarks Bothynoptera perforata Bates, 1873, Trans. Ent. Soc. Lond.: 313 (Japan: gHiogoh) (Habu 1967b), Bothynoptera perforata Bates, Crossoglossa laesipennis Butes [!], Bothynoptera Perforata Bates, Bothynoptera persorata [!] Bates (Habu 1967b)