|    
SNAME  Parena tripunctata (Bates, 1873)
JNAME  mitsuanaatokirigomimushi
Collection ground  Ebetsu@city, Hokkaido Pref. 2003/8/10
Distribution Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu
Ecology mountainous area (Yamaguchi museum 1988), mountain (Yamaguchi museum 1988, Kasahara and Nishiyama 1990), forest (Hori 2008), often coming flying to the lights (Kasahara 1999)
Types @ @ @
Remarks Bothynoptera tripunctata Bates, 1873, Trans. Ent. Soc. Lond.: 314 (Japan: gTanga; Kawachih) (Habu 1967b), Bothynoptera tripunctata Bates (Habu 1967b)