|    
SNAME  Calleida lepida Redtenbacher, 1868
JNAME  kigashiraaoatokirigomimushi
Collection ground Ono city, Fukui Pref. 1993/6/21
Distribution Honshu, Shikoku, Kyushu
Ecology beach (Shiyake 1999)
Types @ @ @
Remarks Calleida lepida Redtenbacher, 1868, Reise Novara, Zool.: 6 (China: Hongkong) (Habu 1967b), Calleida lepida Redtenbacher, Callida lepida Redtenbacher, Calleida chloroptera Dejean, Calleida chloroptera var. lepida Redtenbacher, Callida (Callidiola) chujoi Habu (Habu 1967b)