|    
SNAME  Pristosia aeneola (Bates, 1873)
JNAME  hosohiratagomimushi
Collection ground Mino city, Osaka Pref. 2003/11/1
Distribution Honshu, Shikoku
Ecology arboreal (Habu 1978e), mountain (Kasahara and Nishiyama 1990), vineyard (Togashi and Ohbata 1995), mountain (Hosoda 1996), secondary forest (Hosoda 1996), mixed forest (Ueda et al. 2009)
Types @ @ @
Remarks Pristonychus aeneolus Bates, 1873, Trans. Ent. Soc. Lond.: 272 (Japan: gKawachih) (Habu 1978e), Pristonychus aeneolus Bates, Eucalathus aeneolus Bates, Eucalathus colpodoides Bates, Eucalathus? aeneilus [!] Bates, Kanoldea? colpodoides Bates, Pristosia aeneola Bates, Pristosia colpodoedes Bates, Pristosia aeneola aeneola Bates, Pristosia aeneola colpodoides Bates (Habu 1978e)