|    
SNAME  Agonum subfuliginosum Habu, 1978
JNAME  himehiratagomimushi
Collection ground Sekihoku Pass, Hokkaido Pref. 1978/8/13
Distribution Hokkaido, Honshu
Ecology @ @ @ @ @
Types male (Habu 1978e), Tokachigawa spa, Hokkaido, K. Baba leg. (Habu 1978e)
Remarks @ @@ @ @